Jan van Leuwen

naam

Jan van Leuwen

voormalig rechter op Amboina