Jacob van den Brouck

naam

Jacob van den Brouck

ontvanger van de konvooien en licenten te Emmerik