Jacob Jacobsz. Case

naam

Jacob Jacobsz. Case

bode van de Generaliteit, koopmansbode van het Zuiderkwartier