Henrick Coenen de Gruys

naam

Henrick Coenen de Gruys

schipper