Jan van Marcken

naam

Jan van Marcken

raad en secretaris van Palts-Neuburg