mr. Lieven de Cocq

naam

mr. Lieven de Cocq

vroedschap van Zierikzee