Guert van Hardenberch

naam

Guert van Hardenberch

ontvanger van de konvooien en licenten te Doesburg