Elonora (Leonora) van Hennin

naam

Elonora (Leonora) van Hennin

weduwe van Daniel de Hertaing, gravin van Bossu