Aulken Adriaensdr.

naam

Aulken Adriaensdr.

weduwe van Tieleman Jacobsz., uit Sprang