Cornelis de Grauw

naam

Cornelis de Grauw

rentmeester van de geestelijke goederen in Bergen op Zoom