Menno Broersma

naam

Menno Broersma

raad van de Ommelanden, uit het Westerkwartier