Christiaen van Oosterzee

naam

Christiaen van Oosterzee

grietman van Lemsterland