Jacob Claesz. Heijman

naam

Jacob Claesz. Heijman

koopman te Middelburg