Pieter van Oostendorp

naam

Pieter van Oostendorp

ontvanger van de konvooien en licenten te Antwerpen