Willem Lodewijk

naam

Willem Lodewijk

graaf van Nassau, stadhouder van Friesland (1584-1620)