Dibbit van Uchelen

naam

Dibbit van Uchelen

commies van de Admiraliteit te Amsterdam