Johan Clantier

naam

Johan Clantier

ontvanger van de konvooien en licenten te Wezel