Jonas Cornelisz. Witsen

naam

Jonas Cornelisz. Witsen

vroedschap van Amsterdam