Pieter Adriaensz.

naam

Pieter Adriaensz.

schout van Baardwijk