Joost Jacobsz. Olijcan

naam

Joost Jacobsz. Olijcan

in dienst van de Admiraliteit te Amsterdam