Johannes Polyander van Kerckhoven

naam

Johannes Polyander van Kerckhoven

hoogleraar in de theologie te Leiden