Jacob Jacobsz. Hindelopen

naam

Jacob Jacobsz. Hindelopen

raad en schepen van Amsterdam