Nicolaes Schmelzinck

naam

Nicolaes Schmelzinck

overste, luitenant-generaal in Overijssel, superintendent van de Hoge Krijgsraad