Cornelis Mourisz. Hobbe

naam

Cornelis Mourisz. Hobbe

vendumeester van de Admiraliteit te Amsterdam