01/01/1626, 1

01/01/1626, 1

1 De Admiraliteiten zullen 19 jan. worden ontboden voor overleg over zowel de zeebewaking in de komende zomer als de equipage van de schepen die aan de tweede Engelse vloot zullen worden toegevoegd.