01/01/1626, 3

01/01/1626, 3

3 Over het verzoek van de Rotterdamse magistraat om kopie van de in zijn aanwezigheid genomen informatie inzake de Admiraliteit te Rotterdam wordt nog geen besluit genomen.