01/01/1626, 4

01/01/1626, 4

4 De RvS zal informatie inwinnen over het bestaan en de eventuele interpretatie van een publicatie in Deventer inhoudende dat de burgerij niet aan soldaten van het garnizoen zou mogen borgen.