01/01/1626, 6

01/01/1626, 6

6 De gouden lampetten voor de hertog van Buckingham en de graaf van Holland zijn gisteren gewogen en zullen, voorzien van een brief van credentie, aan Joachimi worden gezonden, die de overhandiging zal doen. De Rotterdamse Admiraliteit zal per brief worden gevraagd kapitein Emmekens opdracht te geven zich gereed te maken voor de overtocht naar Engeland met de derwaarts te zenden bode. HHM zullen laten weten op welk tijdstip de bode aan boord moet gaan. Ondertussen zal de goudsmid de lampetten, voorzien van een zegel, naar het huis van de ontvanger-generaal brengen, ter bewaring aldaar.