01/01/1626, 7

01/01/1626, 7

7 Aan Z.Exc. zal meegedeeld worden wat de resident Aissema schrijft d.d. Hamburg 3 dec. 1625 over de situatie aldaar. Voorts zullen de voorgaande resoluties worden opgezocht die betrekking hebben op het sturen van drieduizend man in dienst van de koning van Denemarken.