01/01/1626, 5

01/01/1626, 5

5 Kolonel Haetzfelt verzoekt per brief d.d. Hamburg 21 nov. 1625 een vergoeding voor het regiment en de compagnie colonelle die hij tegen hoge kosten heeft gelicht en die aan overste Merwe zijn gegeven. Ook zou overdracht van zijn in Meurs gelegen compagnie aan iemand anders te overwegen zijn.
De RvS wordt om advies gevraagd.