02/01/1626, 2

02/01/1626, 2

2 De ontvanger-generaal zal een wisselbrief van 350 gld. door Mibassen getrokken op koopman Pieter Pietersz. Haes uit Hoorn, betalen. Het bedrag is gebruikt ter berging van het geschut van de gestrande schepen en tot onderhoud van hun matrozen te Calais en zal vervolgens worden gekort op het subsidie voor de Admiraliteiten.