02/01/1626, 3

02/01/1626, 3

3 In een brief d.d. Parijs 13 dec. 1625 berichten Languerack en Sommelsdyck over de stand van zaken aangaande La Rochelle en laten zij weten dat de koning aanbiedt het in Calais verblijvende geschut van de gestrande schepen te betalen of op een andere manier in eigendom te verkrijgen.
De brief zal aan Z.Exc. worden meegedeeld; niettemin zal ook met de Franse ambassadeur worden gesproken over de betaling van de onder Haultain gezonden schepen. Languerack en Sommelsdyck zal worden geschreven dat zij moeten volharden in het gedaan krijgen van die betaling.