02/01/1626, 6

02/01/1626, 6

6 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 30 dec. 1625 dat het bemannen en monteren van koopvaardijschepen niet in de Sont maar in dit land op gang gebracht moet worden met wat betreft gezag en tijdstip bij de toestand en het belang van het land passende middelen.
HHM zullen op dezelfde manier antwoorden als aan de Admiraliteit te Enkhuizen .
In een andere brief van dezelfde datum schrijft de Amsterdamse Admiraliteit inzake het inhouden van de voor de bewaking van de kust van Vlaanderen bestemde schepen, er elf derwaarts te hebben gestuurd.