02/01/1626, 7

02/01/1626, 7

7 De Admiraliteit te Zeeland laat via brieven van 27 dec. 1625 weten dat Seger Winants zich aan piraterij schuldig heeft gemaakt en bijgevolg door haar voor de tijd van 25 jaar uit de Verenigde Nederlanden is verbannen.
Zijn verzoek de ban te herroepen is door HHM afgewezen.