03/01/1626, 1

03/01/1626, 1

1 Languerack schrijft d.d. Parijs 17 dec. 1625. Vereist geen resolutie.