03/01/1626, 2

03/01/1626, 2

2 Op een missive van Haultain valt geen beslissing.