03/01/1626, 4

03/01/1626, 4

4 De Admiraliteitscolleges te Rotterdam , Amsterdam , in het Noorderkwartier en Middelburg zal worden gevraagd de maandelijkse huur van de onder Haultain uitgezonden schepen op te geven opdat verrekening kan plaatsvinden. HHM zullen Langerack en Sommelsdijck schrijven dat zij volharden in een lastgeving van D'Espesses voor de afdoening alhier en dat zij onderwijl een voorlopige geldzending dienen te bewerkstelligen.