03/01/1626, 6

03/01/1626, 6

6 HHM besluiten conform het advies van de RvS d.d. 29 dec. 1625. De inwoners van Drimmelen wordt niet toegestaan hun vis zowel te Breda als te Geertruidenberg ter markt te brengen omdat hun visvangst meestal in de Biesbosch of daaromtrent plaatsvindt en deze verpacht kan worden aan vissers die niet aan het gebod van de gouverneur van Breda onderworpen zijn. De sparren mogen worden gehaald tegen Bosch' licent.