03/01/1626, 7

03/01/1626, 7

7 Over het verzoek van Gomes van Trier, bij akte zijn schoonzoon Gerbrandus Petri Konijn zijn ambt in zijn afwezigheid te laten bedienen, wordt nog geen beslissing genomen.