03/01/1626, 8

03/01/1626, 8

8 De RvS zal beschikken over het verzoek van de timmerman Gerrit Joris betaling te mogen ontvangen voor zijn in opdracht van Soelen en Schaffer verrichte dienst als luitenant der timmerlieden met twee knechten in Lünen.