03/01/1626, 10

03/01/1626, 10

10 Naar aanleiding van de remonstrantie van Carl van Gelder worden de eerder tot deze zaak gecommitteerde heren hierbij gemachtigd met hem zijn eis inzake de verteringen van de Deense gezanten af te handelen, maar op rapport.