03/01/1626, 14

03/01/1626, 14

14 Naar aanleiding van zijn advies over het rekest van de kinderen van wijlen ritmeester Meganck, zullen HHM de RvS vragen onder welke voorwaarden andere officieren in de Palts zijn geweest en of zij allen hun volledige traktement hebben genoten.