03/01/1626, 15

03/01/1626, 15

15 De concepten van de aan Friesland te zenden brieven over de uitvoering van de resolutie inzake de consenten zijn goedgekeurd. Om de hand te houden aan de uitvoering van de resolutie zullen de concepten aan Z.Exc. worden meegedeeld en ook in kopie worden gezonden aan Ernst Casimir.