03/01/1626, 17

03/01/1626, 17

17 Wouter Hermansz. verzoekt betaling voor zijn reis op Engeland waarbij hij het wapen voor de koning naar Joachimi heeft gebracht en van laatstgenoemde brieven bestemd voor HHM heeft meegenomen.
Hem zal 60 gld. worden gegeven.