03/01/1626, 18

03/01/1626, 18

18 Er wordt bericht dat de kapiteins van de schepen in het Goereese Gat geen moeite doen om uit te varen.
Matelijff zal dit aan Z.Exc. meedelen.