03/01/1626, 9

03/01/1626, 9

9 Jonker Hendrick van Wijngarden wordt toegestaan zijn elders in veiligheid gebrachte meubelen licentvrij terug te brengen naar het Huis Ter Eem mits hij daarvan vooraf een specificatie overlegt. Zijn verzoek inzake de tien of twaalf zakken rogge is afgeslagen.