04/01/1626, 1

04/01/1626, 1

1 Matelieff rapporteert dat Z.Exc. de commandant van de schepen in het Goereese Gat wil horen over de gisteren geuite klachten.
Totdat deze is teruggekeerd wordt de zaak aangehouden.