05/01/1626, 5

05/01/1626, 5

5 De RvS laat via zijn secretaris Huigens vragen welk besluit HHM hebben genomen over de door de raden Huigens en Witsen op 30 dec. 1625 aangedragen kwestie van de betaling van de Franse ruiters en het regiment Candale. Essen rapporteert dat D'Espesses op zich heeft genomen Pieter van Beeck, koopman te Amsterdam en acceptant van de wisselbrieven van het Franse secours, te schrijven dat hij gedurig geld moet verstrekken.
Besloten wordt dat de RvS D'Espesses zal vragen naar het resultaat van zijn schrijven, dat echter Reael, de ontvanger te Amsterdam, bij Van Beeck op betaling zal aandringen op grond van het recht van wissel. Reael zal vervolgens HHM op de hoogte stellen.