05/01/1626, 6

05/01/1626, 6

6 HHM blijven bij het afwijzende besluit van de RvS op het rekest van kwartiermeester Pentlant om het traktement van de overleden zoon van kapitein Dalachi.