05/01/1626, 7

05/01/1626, 7

7 De hertog van Palts-Neuburg schrijft d.d. Neuburg 16 dec. 1625 in antwoord op de brief van HHM over de executie van de contributies in Gulik [J├╝lich] en de helft van de domeinen, dat hij met Schwarzenberg de successie in Gulik en Berg en dependerende gebieden is overeengekomen. Daardoor kan hij HHM geen assignatie geven op de landen die de keurvorst van Brandenburg niet ten deel zijn gevallen. Wolfgang Wilhelm vertrouwt erop dat HHM de executie niet tegen de gesloten neutraliteit in zullen doorvoeren.
Deze brief, die van de Neuburgse raden en de eerder genomen besluiten over deze zaak gaan naar de RvS om daarover, na overleg met Z.Exc., te adviseren.